Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Opći pregled proizvoda STATISTICA


Vodeća linija proizvoda „StatSoft” je paket analitičkih softverskih proizvoda i rješenja STATISTICA. STATISTICA nudi najiscrpniju lepezu postupaka raščlambe podataka, upravljanja podatcima, vizualizacije podataka i izvlačenja podataka. Njezin arsenal uključuje najopširniji izbor tehnika prognostičkog modeliranja, grupiranja, klasifikacije i istraživačkih metoda u istoj softverskoj platformi.

STATISTICA je isprobana i pouzdana analitička platforma s preko dva desetljeća dugom poviješću u ostvarenju uspješnih poslovnih rezultata za naše klijente, globalna baza korisnika za više od milijun korisnika.

Proizvodi STATISTICA nude se u šest osnovnih kategorija linija proizvoda:
  • Enterprise (Poduzeće): Proizvodi STATISTICA namijenjeni za uporabu od velikog broja korisnika ili cijele organizacije preko iste platforme, uključivo korištenje STATISTICA preko arhitektura s „tankim“ klijentima (internet browseri) i pristup preko Globalne mreže (WAN).

  • Web-temeljene analitičke aplikacije: Proizvodi STATISITIKA smješteni u dimenzioniranoj web-temeljenoj arhitekturi za personalizirane i gotove za uporabu web-temeljene analitičke aplikacije.

  • Softver za izvlačenje podataka (Data Mining), izvlačenje teksta (Text Mining) i analitički softver za prognoziranje: Najpotpuniji i učinkovit sustav laganih za uporabu alata za cjelokupan proces izvlačenja podataka i teksta ‒ od pristupa i baza podataka do generiranja finalnih izvješća.

  • Desktop: Proizvodi STATISTICA namijenjeni za uporabu na pojedinim radnim stanicama.

  • Rješenja za povezivanje i integriranje podataka: Konfiguracije uz izvore podataka u STATISITIKA Enterprise definiraju se i upravljaju centralizirano preko alata za upravljanje STATISTICA Enterprise Manager.

  • Power Solutions (Rješenja za energetiku): Power Solutions je spoj proizvoda i savjetovanja. Ova rješenja temeljena na izvlačenju podataka i analiza za prognoziranje dovode do neodložnog bitnog poboljšanja i nude se za jedan mali dio vrijednosti odgovarajućih hardverskih poboljšanja potrebnih da bi se postigli slični, ali često puta ne toliko učinkoviti rezultati.

STATISTICA se pored toga primjenjuje u brojnim industrijama i područjima, kako slijedi:
  • Znanstveno-istraživačka i razvojna djelatnost, kontrola kakvoće i nadzor procesa u kemijskoj/petrokemijskoj i farmaceutskoj industriji, kao i u proizvodnji robe široke potrošnje

  • Aplikacije za raščlambu garancijskih troškova i daljinsko posmatranje u proizvodnoj grani teške strojogradnje

  • Aplikacije Šest Sigma (Six Sigma) u svim industrijama, uključivo u proizvodnji, zdravstvu, kao i analiza poslovnih procesa

  • Analiza rizika, segmentiranje klijenata, kao i ocjena i modeliranje kreditnog rizika u granama bankarstva, financijskih usluga i osiguranja

STATISTICA nudi kompletnu lepezu rješenja i softvera za izvlačenje podataka, web-temeljene analize, upravljanje podatcima i vizualizacija podataka.