Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Opšti pregled proizvoda STATISTICAVodeća linija proizvoda „StatSoft” je paket analitičkih softverskih proizvoda i rešenja STATISTICA. STATISTICA nudi najiscrpniju lepezu postupaka analize podataka, upravljanja podacima, vizuelizacije podataka i izvlačenja podataka. Njen arsenal uključuje najopširniji izbor tehnika prognostičkog modelovanja, grupisanja, klasifikacije i istraživačkih metoda u istoj softverskoj platformi.

STATISTICA je isprobana i pouzdana analitička platforma sa preko dve decenije dugim istorijatom u ostvarenju uspešnih poslovnih rezultata za naše klijente, globalna baza korisnika za više od milion korisnika.

Proizvodi STATISTICA nude se u šest osnovnih kategorija linija proizvoda:
  • Enterprajz (Preduzeće): Proizvodi STATISTICA namenjeni za upotrebu od strane velikog broja korisnika ili cele organizacije preko iste platforme, uključivo korišćenje STATISTICA preko arhitektura sa „tankim“ klijentima (internet brauzeri) i pristup preko Globalne mreže (WAN).

  • Internet-bazirane analitičke aplikacije: Proizvodi STATISTICA razmešteni u dimenzionisanoj internet-baziranoj arhitekturi za personalizovane i gotove za upotrebu internet-bazirane analitičke aplikacije.

  • Softver za izvlačenje podataka (Data Mining), izvlačenje teksta (Text Mining) i analitički softver za prognoziranje: Najpotpuniji i efikasni sistem laganih za upotrebu alata za celokupni proces izvlačenja podataka i teksta ‒ od pristupa i baza podataka do generisanja finalnih izveštaja.

  • Desktop: Proizvodi STATISTICA namenjeni za upotrebu na pojedinim radnim stanicama.

  • Rešenja za povezivanje i integrisanje podataka: Konfiguracije uz izvore podataka u STATISITIKA Enterprajz definišu se i upravljaju centralizovano pomoću alata za upravljanje STATISTICA Enterprajz Menadžer.

  • Pauer Soljušns (Rešenja za energetiku): Pauer Soljušns je kombinacija proizvoda i konsultovanja. Ova rešenja bazirana na izvlačenju podataka i analiza za prognoziranje dovode do neodložnog znatnog poboljšanja i nude se za jedan mali deo vrednosti odgovarajućih hardverskih poboljšanja potrebnih da bi se postigli slični, ali često puta ne toliko efikasni rezultati.

STATISTICA se osim toga primenjuje u brojnim industrijama i oblastima, i to:
  • Naučno-istraživačka i razvojna delatnost, kontrola kvaliteta i nadzor procesa u hemijskoj/petrohemijskoj i farmaceutskoj industriji, kao i u proizvodnji robe široke potrošnje

  • Aplikacije za analizu garancionih troškova i daljinsko posmatranje u proizvodnoj grani teške mašinogradnje

  • Aplikacije Šest Sigma (Six Sigma) u svim industrijama, uključivo u proizvodnji, zdravstvu, kao i analiza poslovnih procesa

  • Analiza rizika, segmentacija klijenata, kao i ocena i modelisanje kreditnog rizika u granama bankarstva, finansijskih usluga i osiguranja

STATISTICA nudi kompletnu lepezu rešenja i softvera za izvlačenje podataka, internet-bazirane analize, upravljanje podacima i vizuelizacija podataka.