Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Преглед

СтатСофт, доставчик на продуктовата линия STATISTICA, е отдаден изцяло на нашите клиенти и спомага за постигане на съвместни цели, създавайки продукти с най-високо качество и надеждност. Много от нашите клиенти в хранително-вкусовата и фармацевтична промишленост , разчитат на STATISTICA (като главен софтуерен инструмент ) в процеса на изследване и дизайн, и контрол на качеството.
Като част от предоставяните услуги, СтатСофт предлага и валидация на софтуерните приложения STATISTICA. Тази услуга включва разработване на необходимата документация и спецификации, план за софтуерна валидация, квалифициране/ изпитване на инсталацията, квалифициране на производителност.

Връзки с приложенията STATISTICA


STATISTICA се използва за разнообразни приложения, където стандартите за качество налагат задължителното валидиране на всяка една система или процес. Например STATISTICA се използва от организации при:

 • Изпитване на характеристиките на нови продукти.
 • Оптимизиране на продуктовата функционалност.
 • Инспекция на суровини и материали преди употребата им в производството.
 • Изготвяне на оценки за ефикасността на множество продуктови конфигурации.
 • Изготвяне на оценка за надеждността на продукта.
 • Определяне на важните процесни фактори в многопараметрични производствени процеси.
 • Определяне оптимални параметри на опаковка за транспорт, складиране и доставка до клиента.
 • Сертифициране на продукта за съответствие на клиентските спецификации.

За всяко от тези приложения, STATISTICA може да се използва в комбинация със следните дейности:

 • Да съхранява данни и документи.
 • Да извършва мениджмънт на данните и да се грижи за чистотата им.
 • Да показва табличен и графичен изглед.
 • Да изготвя кратки отчети за аналитични резултати.

В зависимост от приложението, данните и резултатите, използвани за тези цели, могат да бъдат предмет на установените правила, например според 21 CFR Part 11.

Валидационен пакет STATISTICA


Техническият екип на СтатСофт предлага стандартен пакет за Валидиция, който може да бъде пригоден за нуждите на съответното приложение от пакета STATISTICA. Той е комбинация от комплект услуги и набор от документация.

 • Екипът на СтатСофт: СтатСофт осигурява екип от опитни и високо квалифицирани професионалисти способни да извършат планирането, изготвянето и валидирането. Специфичният брой и тип на ресурси зависи от обхвата на проекта. Обикновено екипът включва: мениджър на проекта, STATISTICA технически консултант и инженер по валидация.
 • Обхват на Услугата: Валидационният пакет включва пълен пакет от инсталационни и квалификационни услуги. Изчерпателният обхват зависи от системата и задълженията на екипът на СтатСофт. Нашият пакет от услуги може да включва: проучване и планиране на валидацията; системна инсталация и конфигурация; квалификация на инсталиране и производителност; подготовка на документация.
 • Документация: СтатСофт предоставя стандартен набор от Валидационни пакети. По време на плануването на проекта, валидационният пакет може да бъде променен според изискванията на клиента. Наборът от документи включва: Изисквания на потребителите и Спецификация на Функционалните изисквания; Валидационнен план; Спецификация на системния дизайн; Изпитателен план и Детайлни тестове, Квалификационен и Валидационен протокол на инсталацията.
Преимущества


СтатСофт предлага своят Валидационнен пакет като цялостен пакет от услуги надграждащ стандартно предлаганите от нас дизайн и методологии за изграждане на система. Ние стандартизирахме Валидационният пакет, за да предоставим на нашите клиенти качествен продукт надминаващ техните очаквания. Вашата организация може да се възползва от преимуществото на комбинирания пакет "STATISTICA и Валидация",защото това означава пряк подход за валидация със значително спестяване на време и пари.