Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Okviren pregled izdelkov STATISTICA


Sveženj analitičnih software izdelkov in rešitev STATISTICA je vodilna produktna linija »StatSofta«. STATISTICA ponuja najbolj izčrpen nabor postopkov analize podatkov, upravljanja s podatki, prikazovanja in rudarjenja podatkov. Arzenal tega svežnja zajema najširši izbor tehnik za napovedno modeliranje, razvrščanje v skupine, klasifikacije in raziskovalne metode v eni sami software platformi.

STATISTICA je preizkušena in zanesljiva analitična platforma, ki v več kot dveh desetletjih zgodovine našim strankam zagotavlja uspešne poslovne rezultate ter uporabniško bazo, ki šteje več kot 1 milijon uporabnikov.

Izdelke STATISTICA ponujamo v šestih poglavitnih kategorijah produktnih linij:

  • Enterprise (podjetje): izdelki STATISTICA, namenjeni uporabi s strani velikega števila uporabnikov oziroma celotne organizacije prek ene platforme, vključno z uporabo STATISTICA prek arhitekturnih struktur s »tankimi« uporabniki (spletni brskalniki) ter dostopa prek globalnega omrežja (WAN).

  • Spletno podprte analitične aplikacije: izdelki STATISTICA, nameščeni v obsežno, spletno podprto arhitekturo z namenom personalizacije in pripravljene na uporabo spletno podprte aplikacije.

  • Software za rudarjenje podatkov (Data Mining), rudarjenje besedila (Text Mining) in analitični software za napovedovanje. Najpopolnejši in učinkoviti sistem lahko uporabnih orodij v celotnem postopku rudarjenja podatkov in besedila. Dostop do podatkovnih baz, ustvarjanje dokončnih poročil.

  • Namizje: izdelki STATISTICA, namenjeni uporabi na posamičnih delovnih postajah.

  • Rešitve za povezovanje in integriranje podatkov: Konfiguracije k podatkovnim virom v STATISTICA Enterprise se določajo in upravljajo centralizirano, in sicer ob pomoči orodij za upravljanje STATISTICA Enterprise Manager.

  • Power Solutions (rešitve v energetiki): Power Solutions predstavlja kombinacijo med izdelki in svetovanjem. Te rešitve, ki temeljijo na podatkih in analizah za napovedovanje, prispevajo k takojšnjemi in znantnemu izboljšanju. Ponujamo jih za manjši del vrednosti ustreznih hardware izboljšav, potrebnih za doseganje primerljivih, a obenem ne tako pogosto učinkovitih rezultatov.

STATISTIKO še naprej uporabljajo v številnih industrijskih panogah ter na področjih, kakor sledi:
  • znanstveno-raziskovalna in razvojna dejavnost, nazdor nad kakovostjo in spremljanje postopkov v kemični, petronokemični in farmacevtski industriji, kakor tudi v proizvodnji potrošniškega blaga.

  • aplikacije za analizo garancijskih stroškov in za daljinsko spremljanje v proizvodni panogi težke strojegradnje.

  • aplikacije Šest Sigma (Six Sigma) v vseh industrijskih panogah, vključno z varovanjem zdravja, kakor tudi aplikacije za analizo poslovnih postopkov.

  • analiza tveganja in segmentacije strank, kot tudi vrednotenje in modeliranje posojilnega tveganja na področju bančništva, finančnih storitev in zavarovalništva.

STATISTICA ponuja celotni spekter rešitev ter software za rudarjenje podatkov, spletno podprte analize, upravljanje s podatki in za prikazovanje podatkov.