Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Кредитни оценки

Кредитната оценка вече не е прост процес на изчисляване на оценка за определяне на клиентската кредитоспособност. Вместо това, скоринга се превърна в сложен, многоетапен процес, изискващ цялостно решение, което взема под внимание не само информацията, подадена от клиента, а и пълен спектър от допълнителни данни, формиращи кредитната оценка. Един модерен пакет за скоринг трябва да задоволява нуждите на компанията по подготовката на данните и изграждането на модели, включително инструменти, които могат да извършват оценка на точността, ефективността и функционалността на моделите, които се използват.STATISTICA Credit Scoring решението използва най-новите техники и алгоритми за изграждане на модели и лесно разгръщане, позволяващи да се отговори на бързо променящата се среда на кредитоискателите.

Нашето решение

  • Пълна гама от интегрирани инструменти: STATISTICA включва инструменти за целия спектър от нужди за изграждането и използването на кредитни оценки: от подготовката на данните, изграждането на атрибути, Weight of Evidence кодиране, изграждане на Scorecards, оценка на стабилност на моделите, до разгръщането им в реална среда.
  • Използвайте моделите в цялата компания: Изграждайте моделите в един отдел, тествайте ги в друг отдел и след това оценявайте кредитен рейтинг във всичките Ви офиси. Използвайте STATISTICA Enterprise за да увеличите сътрудничеството между отделите и да изградите един стабилен и в същото време бързо адаптиращ се процес по оценка на кредитен риск.
  • Оценявайте кредитоискателите в реално време. Използвайте STATISTICA Live Score за да реагирате в реално време и да оценявате и вземате решения за кредитните заявки докато те се случват: през on-line система за заявки, във ваш офис, или от ваш партньор.

Включени технологии

  • STATISTICA Decisioning Platform
  • STATISTICA Enterprise
  • STATISTICA Data Miner
  • STATISTICA Text Miner
  • STATISTICA Live Score