Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Чърн Анализ

Основната цел на чърн анализа е да се идентифицират онези клиенти, които най-вероятно ще прекратят употребата на вашите продукти или услуги. В днешната динамична финансова среда, компаниите предоставят продукти и услуги с подобни функции. Сред тази все по-нарастващата конкуренция, разходите за придобиване на нов клиент обикновено надвишават цената на запазване на текущия потребител. Съществуващите клиенти са ценен актив. Освен това, като се има предвид икономическата ситуация, изгубването на клиент може да доведе до значителна загуба на приходи.

С решенията на StatSoft за провеждане на чърн анализи, можете да:
 • идентифицирате клиенти, които е вероятно да загубите, чрез точни прогнози;
 • откриете сегменти и причини за напускане;
 • ангажирате клиентите за подобряване на комуникацията и лоялност;
 • изчислите атрактивни за клиента ценови планове;
 • разработвате ефективни маркетингови кампании към целеви клиенти и да увеличите тяхната рентабилност;


 • С усъвършенстваните алгоритми за моделиране и широкия спектър от най-съвременни инструменти в STATISTICA, можете да изграждате и използвате мощни модели, които да помогнат за точното предсказване на поведението на клиентите и тенденциите и да се избегне загуба на клиенти.

  Нашето решение

  • Модерни прогнозни анализи: STATISTICA предоставя широк спектър от основни до сложни алгоритми за изграждане на модели, които осигуряват най-добро подобрение и най-висока точност при чърн анализи.
  • Иновативни инструменти за предварителна обработка на данни: STATISTICA разполага с широка гама от инструменти за визуализация и обработка на данни
  • Интегрирана Workflow система: STATISTICA Decisioning Platform Ви осигурява среда за изграждане на мощни прогнозни анализи, които да съчетаете с вашите специфични бизнес правила и регламенти на индустрията, помагайки ви да вземете най-подходящите решения за вашия бизнес.
  • Оптимизирани Резултати: Сравнете най-модерните дейта майнинг алгоритми едновременно за да определите кои модели дават най-добри резултати, посредством диаграми на приходите
  • Ролево-базиран, Enterprise-Wide Обхват: Използвайте STATISTICA Enterprise в многопотребителска кооперативна среда, за да обменяте данни, подобрявате модели, и да се възползвате от споделянето на резултати бързо и лесно.
  • Text mining на неструктурирани данни: подобрете моделите си с помощта на мощни текст майнинг алгоритми, анализирайки потребителската обратна връзка.
  • Отложено партидно изчисление и/или изчисление в реално време: Използвайте моделите, които сте построили за да определяте вероятността за чърн и и откривайте клиентите, които биха могли да прехвърлят бизнеса си в друга компания.