Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Оценка на склонност и най-добра следваща стъпка

Все повече компании започват да инвестират време и пари в създаването на бизнес прогнози и изграждането на бизнес планове на база анализирането на поведението на клиентите си. Чрез иновативно анализиране на клиентските профили и покупателната им история, тези компании могат да прогнозират склонността и вероятността към специфична бъдеща дейност на различни клиентски нива, позволявайки им да открият и направят най-добрите следващи стъпки с идентифицираните клиенти. Например, предвиждането на бъдещите покупки позволява на компанията да препоръча подходящи продукти на клиентите. Предвиждането на загуби на клиенти към конкурентите (т.е., churn), от друга страна, дава възможност на компанията да вземе адекватни решения, които да повишат на нивата на клиентска лоялност. Всички тези клиентски профили, покупателни истории, препоръките за следващата най-добра стъпка със съответния клиент и резултатите изискват големи и потенциално тежки транзакционни бази данни, от които извличането на ценна информация изисква правилните инструменти.

Нашето решение:

  • Пълен набор от решения за: подготовка на данните за анализ, избор на предиктори, избор на модел, оценка на модели и внедряване. STATISTICA включва всичко това в един софтуерен пакет.
  • Високо усъвършенствани инструменти: Изградете склонностни модели или модели за оценка на поведение на клиентите, които да предсказват бъдещо поведение. Високотехнологични и стабилни инструменти също са на разположение за извършване на анализ върху актуалността, честотата и паричните стойности на предишни покупки за разбиране на поведението на клиентите и определянето на пазарните сегменти.
  • Sequence & Link Analysis: Намерете и количествено определете връзките между покупките и поведението на клиентите ви (например, какви продукти са закупени често заедно, в последствие и т.н.). Разкрийте тези ценни модели за подобряване на маркетинговите стратегии.
  • Гъвкави оценки в реално времe: Live Score ® позволява обработката на транзакции докато те се случват и оптимизира моделите оценяващи клиентската склонност в реално време, поради тясната интеграция на решенията от платформата STATISTICA.

Включени технологии


  • STATISTICA Decisioning Platform
  • STATISTICA Enterprise
  • STATISTICA Data Miner
  • STATISTICA Text Miner
  • STATISTICA Live Score
  • STATISTICA Sequence Association and Link Analysis