Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Допълнителна разработка

 

Ние предлагаме голямо разнообразие от допълнителни разработки, вариращи от маломащабни, единични системи за следене и анализ на данни, до настройване на корпоративна база от данни за работа със STATISTICA.

Пълна настройваемост на корпоративните версии на STATISTICA.

Технологията, предлагана в корпоративните версии на STATISTICA, позволява на компаниите напълно да интегрират нашият софтуер с техните съществуващи ИТ среди - без значение от техният размер и сложност. Още повече, достъпната и гъвкава (100% COM базирана) архитектура на софтуера позволява на нашите клиенти лесно да настройват софтуера според техните индивидуални нужди, без това да влиза в конфликт със съществуващите им ИТ системи.

Софтуерна интеграция и услуги по заявка на клиента

В много случаи нашите клиенти смятат, че е по икономично и ефикасно ако ние им доставим цялостни решения, включвайки необходимите допълнителни настройки, софтуерна интеграция и съпътстващи обучения. В някои случаи дори, преди да се пристъпи към интегриране на нашите системи, може да се наложи задълбочен анализ на текущото състояние и то особено в случаите когато (а) съществуващите корпоративни системи използват много сложни, специализирани и/ или собствени формати за данни; (б) от интегрираните системи се очаква да извършват високо специализирани, автоматизирани функции за доставка, мониторинг и анализ на данни. Ние от СтатСофт, разполагаме с опитни професионалисти, които са добре подготвени и могат бързо и ефикасно да извършват такива услуги. Предлагаме голям избор услуги независимо от размера на проекта - малки системи за събиране и анализ на данни или мащабни инсталации на корпоративно ниво. СтатСофт има дългогодишен опит в изпълнението на сложни и мащабни проекти за някои от най-големите интернационални корпорации.

Допълнително обслужване на STATISTICA Enterprise Server

Като част от доставянето и инсталирането на STATISTICA Enterprise Server, СтатСофт предлага разнообразие от услуги като настройване на системата, разработване на специфични Уеб приложения, базирани на технологията STATISTICA Enterprise Server, и инсталация на уеб-сървърни системи с общо предназначение (хардуерни и софтуерни).

Допълнително обслужване на Data Mining

Ние от СтатСофт, също така предлагаме допълнително обучение и обслужване за инсталационни пакети изискващи малки допълнителни разработки. Типичен пример за такава услуга е доставянето на решения за извличане на данни, проектирани да работят със специфични клиенткси datа base системи. Обучението се предлага като една от опциите при закупуването на STATISTICA Data Miner.