Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Разкриване на измами


Засилената регулация и нарастващата конкуренция в банковата и финансовата сфера все повече налагат активното предотвратяване на загуби от страна на компаниите. С голям принос за загубите са измамните, така че много компании се стремят да използват напреднали прогнозни анализи за откриване и смекчаване измамите преди да са се случили.

StatSoft предоставя цялостно решение разкриване на измами, което комбинира модерни дейта майнинг техники и прогнозни методи за моделиране в стабилна платформа за предварително откриване на аномалии и / или системни характеристики на измамни транзакции. Тези проблеми могат да бъдат маркирани по докато се случват самите транзакции, което дава възможност за разкриване на измами в реално време. Също така инструментите на StatSoft за анализ на текст могат да се използват за по-нататъшно подобряване на решението за откриването на измами чрез включване на неструктурирани данни.

Нашето решение

  • Водещи прогнозни анализи: сложни алгоритми за изграждане на модели, които осигуряват най-добър лифт, най-висока точност за разкриване на измами, и най-висока възвръщаемост на инвестициите (ROI).
  • Интегриран работен процес: STATISTICA Decisioning Platform ® осигурява опростен процес, в който бизнес правила, нормативни разпоредби и регламетни се използват в съчетание с ъс съвременни анализи за изграждане на мощни модели за предсказване.
  • Enterprise-Wide Решение: Многопотребителска, ролево-базирана и сигурна, STATISTICA Enterprise платформата ви дава възможност за истинско сътрудничество и ефективна среда за изграждане, тестване и разгръщане на възможно най-добрите модели за разкриване на измами.
  • Гъвкави модели за нужди в реално време: STATISTICA Live Score обработва нови транзакции докато те се случват, следи точността на моделите за откриване на измами и ако има нужда ги донастройва, реагирайки на променящата се ситуация.

Включени технологии

  • STATISTICA Enterprise
  • STATISTICA Data Miner
  • STATISTICA Text Miner
  • STATISTICA Decisioning Platform
  • STATISTICA Live Score