Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Лека промишленост


Предприятията от леката промишленост използват STATISTICA като интегрирана аналитична платформа за контрол на качеството, разработка и оптимизация на текущи и нови продукти.

Научно-развойна дейност

Подобряването на времеемкия и скъп процес на изследване и разработка се отразява директно върху тесните места в организацията. Компаниите от бранша отчитат позитивното влияние от разгръщането на STATISTICA Enterprise. STATISTICA e много-потребителска , сървър базирана аналитична платформа даваща възможност на потребителите да прилагат разнообразни аналитнични средства, които са лесни за използване , приложими и интегрирани с различни  източници на данни.


В резултат на STATISTICA , имаме многократна възвращаемост на инвестициите защото :

  • Дава се възможност на инженерите, чрез аналитични и изследователски техники да вземат обосновани решения и добиват по-голяма проницателност в резултат на точността от събраните данни.

  • Намалява се отделеното време за изследователска дейност, чрез интегриране на аналитичните процеси в основния процес на разработка.

  • Намалява се времето за статистическа обработка, което позволява фокусиране върху ефективност на аналитичните модели.

  • Повишава се нивото на сътрудничество вътре в R&D отдела, чрез споделяне на резултати, открития и отчети в реално време.

STATISTICA предоставя широка база от интегрирани статистически и графични средства като:

  • Средства за базови проучвания - Exploratory Graphical Analysis, Descriptive Statistics, t-tests, Analysis of Variance, General Linear Models, and Nonlinear Curve Fitting
  • Средства за сложни анализи - Clustering, predictive modeling, classification and machine learning , Principal Components Analysis


Контрол на качеството

STATISTICA Enterprise подпомага процеса на контрол на качеството в леката промишленост, чрез автоматизация на анализите по производствени партиди, предоставяне на лесни за употреба средства за заявки към исторически натрупани данни (например партиди от януари до март) и автоматизиране на процеса по изготвяне на стандартни отчети. Платформата STATISTICA предоставя богатство от техники за контрол на качеството, включващи всички стандартни контролни карти и специализирани графики като EWMA и CUSUM в режим на автоматично или off-line обновяване.

STATISTICA се интегрира директно със складовете от данни , като чрез пре-дефинирани анализи и интерактивно филтриране на база селектиращи критерии ( Продукти, Ден/Час, производствени проби или партиди. И т.н.), потребителят получава информация за нови настъпили събития в реално време.

При подобен род приложения, генерираните отчети и шаблони са важна функция. Eто защо, STATISTICA позволява централизирано конфигуриране и администрация на отчетни шаблони, които атоматично се генерират в PDF, HTML или Word съвместим формат (например: MS Word).