Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Санбот – Хуманоиден робот за Вашия бизнес

Индустрии:
 • Търговия
 • Здравеопазване
 • Болнични грижи
 • Охрана
 • Образование
 • Банки

Ползи:
 • Санбот улеснява процесите и комуникацията между клиенти и служители
 • Санбот дава възможност служителите да се фокусират върху комплексни бизнес процесите, докато той обслужва клиентите за базисни процеси
 • Подобряване на опита на клиентите с нови технологии и привличане на тяхното внимание
 • Спестяване на разходи

Функционалност:
 • Получаване на клиентски заявки, предоставяне на инфорамация и помощ на клиентите
 • Предлагане на развлечение за да се задържи вниманието на клиента.
 • Визуална индентификация на клиента
 • Възможност за използване като алармена система за определени обекти