Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia


Прогнозиране на търсенето

Разбирането на потребителското потребление на стоки и услуги е основна цел за всеки бизнес за да може да оптимизира оперативната ефективност, удовлетвореността на клиентите и рентабилността. Точното прогнозиране на търсенето, правилното идентифициране на потребностите на потребителите, откриването на скрити тенденции, оптимизирането на доставките е наложително за производители, доставчици и търговци на дребно за да получат предимство пред конкурентите и за да намалят ненужни разходи, произтичащи от твърде много или твърде малко търсене/предлагане . Фирмите се прилагат моделите за прогнозиране на търсенето в задачи, вариращи от комплексно управление на инвентара до точно планиране и управление на човешките ресурси в целия процес.

Решението за прогнозиране на търсенето със STATISTICA е предназначено за автоматизиране на изграждането и разгръщането на мощни модели за прогнозиране на доставките, търсенето и цените, за да можете да взимате по-печеливши решения. За да се осигури максимална точност и ефективност, към системата може да се добавят допълнителни параметри, като например срокове (сезонен, тримесечия, почивни дни и празници),както и източници на информация за климат, икономически фактори и т.н., които влияят на производството или търсенето. Освен това, чрез STATISTICA, моделите се поддържат с автоматични осъвременявания, когато се налага, а прогнозните резултати се добавят към съответните бази данни, което води до по-бързо вземане на решения и репортинг, дори когато се налага анализ на данните в реално време.

Нашето решение

  • Приложете солидни прогнозни алгоритми. STATISTICA Enterprise спомага да минете отвъд стандартните методи за анализ на времеви редове, прилагайки стабилни алгоритми за прогнозиране, които идентифицират повтарящи се модели и тенденции, както и на техните причини.
  • Автоматичен избор на модел: STATISTICA автоматично изгражда и избира най-добрия модел за прогнози или ансамбъл от модели.
  • Изчерпателен пакет от статистически инструменти: STATISTICA Data Miner ви осигурява арсенал от най-мощните статистически инструменти.
  • Работен процес на организационно ниво: Много-потребителската система позволява съвместна работа в ролево-базирана екипна среда и е лесно мащабируема за справяне с всяко натоварване.
  • Намерете фактори на влияние: Изолирайте променливи, които предвиждат промени в търсенето, и използвайте тази информация, за да реагирате бързо, както и да стимулирате търсенето, когато е възможно.
  • Дръжте прогнозните модели актуални с промените, автоматично: Прогнозните модели трябва да се актуализират често да са в течение с динамичните промени в бизнеса. STATISTICA Enterprise автоматизира анализа за актуализиране на набора от прогнозните модели за целия процес: продуктови линии, места, и т.н.
  • Винаги контролирайте процесите с автоматизирана отчетност и проследяване: Докладите се генерират автоматично и се изпраща на съответния персонал за преглед. Известия уведомяват за промените в търсенето, за да бъдат адекватно адресирани.

Включени технологии

  • STATISTICA Monitoring and Alerting Server
  • STATISTICA Enterprise Server
  • STATISTICA Data Miner