Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

STATISTICA Text Miner


STATISTICA Text Miner e опционална функционалност към  STATISTICA Data Miner, подходяща за транслация на неструктуриран текст в значима стойностна информация.
Повечето потребители запознати с data mining знаят, че реалните данни идват в разнообразни формати които реално не са организирани и готови за анализ. STATISTICA Text Miner „копае” в неструктурирана информация организирана в нетрадиционни структури на данни.

Как може да използваме STATISTICA Text Miner ?

  • Анлизиране на съдържанието в WEB страници.  Например, потребителите могат автоматинчо  да обработя и обобщят всички WEB страници и съобщения в текстов формат   свързани с дадена компния .
  • Включване на неструктурирани съобщения  в data mining проект. Например, потребителите  могат да включат  «отврени» отговри от анкети или  описание на симптоми в data mining проект с цел създаване на клъстери.
  • Анализ на голям обем от документи. Например, потребители могат да анализират складове от документи като формуляри за застрахователни претенции, с цел подобна информация  да се включи в проект по улавяне на измами.

STATISTICA Text Miner е специално разработен като отворена архитектура за анализ на неструктурирана информация. По нататъшна екстракция/ селекция и други аналитични средства  налице в STATISTICA Text Miner  са приложими не само за текстови документи и WEB страници, но също за  индексации, класифициране и клъстеризация на неструктурирана информация като картинки ( bitmap) и т.н.