Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Prezentarea generală a produselor STATISTICA


Linia produselor de frunte „StatSoft” reprezintă un pachet de produse anaitice software şi soluţii STATISTICA. STATISTICA oferă cel mai comprehensiv set de proceduri de analiză a datelor, managementul datelor, vizualizarea datelor şi extragerea datelor. Arsenalul pachetului include cea mai extinsă selecţie de tehnici de modelare de prognoză, distribuire în grupuri, clasificare şi metode de investigare întro singură platformă de software.

STATISTICA este o platformă analitică experimentată şi fiabilă, având o istorie de mai bine de două decenii în asigurarea unor rezultate de succes în afaceri clienţilor noştri, cu o bază globală de utilizatori de mai mult de 1 milion de utilizatori.

Produsele STATISTICA sunt disponibile într-un număr de şase categorii principale de linii de produse:
  • Enterprise (Întreprindere): Produse STATISTICA, destinate utilizării de un mare număr de utilizatori sau de o întreagă întreprindere, printro platformă, inclusiv utilizarea STATISTICA prin arhitectura cu clienţi subţiri (Web browser) şi acces prin Reţeaua globală (WAN – Wide Area Network).

  • Aplicaţii analitice bazate pe Web: Produse STATISTICA, dispuse pe arhitectură bazată pe internet, la scală, pentru aplicaţii analitice personalizate, Web-bazate, gata de utilizare.

  • Software de extragere date (Data Mining), extragere text (Text Mining) şi software analitic de prognosticare: Cel mai complet şi eficient sistem de scule, simplu de utilizat, pentru întregul proces de extragere de date şi text – de la accesarea datelor şi până la generarea rapoarterlor finale.

  • Desktop: Produse STATISTICA, destinate utilizării pe staţii de operare distincte.

  • Soluţii de conectare şi integrare date: Configuraţii spre sursele de date din STATISTICA Еnterprise sunt definite şi guvernate central, prin intermedul sculelor de management STATISTICA Еnterprise Manager.

  • Power Solutions (Soluţii pentru energetică): Power Solutions este o combinaţie de produse şi consultanţă. Aceste soluţii, bazate pe extragerea datelor şi analize de prognoză, duc la o îmbunătăţire cu efect imediat şi semnificativ şi se oferă la o mică parte din preţul upgrade-urilor respective ale hardware-lui, necesare obţinerii unor rezultate asemănătore, dar de multe ori, nu atât de eficiente.

STATISTICA continuă să se aplice întro multitudine de industrii şi domenii, inclusiv:
  • Activitatea de cercetare şi dezvoltare ştiinţifică, controlul calităţii şi supravegerea proceselor în industria chimică/petrochimică şi farmaceutică, precum şi în producţia produselor de larg consum

  • Aplicaţii de analiză a cheltuielilor de garanţie şi supraveghrere la distanţă în industria constructoare de maşini grele

  • Apllicaţiile Six Sigma în toate industriile, indclusiv în producţie, sănătatea publică, analiza proceselor în afaceri

  • Analiza riscului, segmentarea clienţilor, aprecierea şi modelarea riscului de creditare în activităţile bancare şi financiare şi în asigurări

STATISTICA oferă o gama completă de soluţii şi software de extragere date, analize bazate pe internet, management al datelor şi vizualizarea daatelor.