Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Уеб-базирани продукти STATISTICA

 

Системата STATISTICA Enterprise Server се предлага като цялостно решение, включващо аналитичната функционалност на единични STATISTICA модули или комбинация от модули. Най-големият плюс на STATISTICA Enterprise Server технологията е, че тя дава на разположение силата на пълната гама от продукти STATISTICA навсякъде и по всяко време, от всяка една точка на света. Така STATISTICA Enterprise Server приложенията добавят ново измерение в сферата на анализа на данни за цялата гама от продукти - STATISTICA Data Analysis, Data Mining, Quality Control/Six Sigma.

Широко разпространени са две основни категории Уеб-базирани аналитични приложения:


1) Уеб-базирани приложения по поръчка на клиента: STATISTICA Enterprise може да поддържа едно или повече Уеб-базирани аналитични приложения, които да отговарят на специфичните нужди на организацията. Потребителите използват система с интерфейс с широка насоченост, пригоден за специфичните нужди на приложението. През Уеб браузър потребителите имат лесен и бърз достъп до голям набор от заявки, резултати от анализи и отчети.


2) Интерактивни Статистически приложения разгърнати за цялата организация през Wide Area Network: Пълната мощ на STATISTICA е достъпна през сървърно-базирана, широкообхватна мрежова архитектура (WAN). По този начин се спестява необходимостта от инсталиране на софтуер на единични работни станции. Конфигурацията се настройва централизирано, като се увеличава мащабируемостта и изпълнението на задачите в напълно интерактивна потребителска среда.
Например: всички данни, анализи и доклади са достъпни за оторизирани служители, където и да са те, без значение от типа компютър. Където има Интернет, там има и достъп.


Мощна, корпоративна система за сътрудничество

STATISTICA Enterprise Server действа като основа за създаване на корпоративна ИТ система, позволяваща на участниците да работят в сътрудничество, да споделят бързо резултати (отчети), скриптове за анализи или заявки. Лесното администриране на системата позволява да се управлява достъпа до специфична информация за определени групи от потребители. Достъпността на инструментите през Интернет прави STATISTICA Enterprise Server перфектна система за управление на мултинационални проекти.