Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Контрол на качеството

Увеличаването на производство на качествени стоки и услуги при намаляване на разходите изискват от вашата фирма да се възползва от всички конкурентни предимства, които може да получи. С допълнителен натиск за изпълнение на ангажиментите и разпоредбите от страна на вашите клиенти и индустриални регулатори, навременното откриване и решаване на производствени грешки са станали все по-неразделен компонент на маржовете на печалба.

Мениджърите, които следят качеството и последователността на продукти и услуги в реално време имат такова предимство, благодарение на STATISTICA Enterprise QC. Чрез постоянно наблюдение на параметри за контрол на качеството, аномалиите в производството могат да бъдат открити и коригирани много по-рано, отколкото иначе е възможно. Диаграмите за контрол на качеството също правят по-лесно идентифицирането на възможностите за оптимизация, като по този начин насърчава непрекъснатото подобряване на процесите в организацията.

STATISTICA осигурява стандартни диаграми за контрол на качество за следене на операциите в много видове организации. Първоначално разработена за използване в производството, QC диаграмите се оказват полезни в банковото дело, застраховането, дори спортната промишленост и др.

STATISTICA Solution

 • All-In-One решение: STATISTICA предоставя централно място за всички ваши данни, анализи, от контрола на качеството до прогнозиране и BI
 • Стандартни диаграми за контрол: XBar & R, IMR, EWMA, Np, P, C, U и т.н.
 • Easy база данни за връзка: Подкрепа за OLE DB и ODBC стандарти, което осигурява съвместимост с всички стандартни бази данни, например, SQL Server и Oracle
 • Автоматично актуализиране: диаграми за контрол на качеството и статистическия контрол на процеса се актуализират автоматично и незабавно при нови данни
 • Ролево-базиран достъп: STATISTICA Enterprise QC дава на работниците и служителите необходимата им информация според ролята им в организацията, в реално време, и в същото време следи документацията за спазване на нормативните уредби
 • Dashboards: STATISTICA Monitoring and Alerting Server (MAS) предлага табла за следене на процесите в реално време, генериране на имейл или друг вид уведомления за аларма, както и генериране на отчети с резултатите от анализи. Това позволява навременно прилагане на корективни действия.

 • Включени технологии

  • STATISTICA Enterprise Server
  • STATISTICA мониторинг и сигнализиране Сървър
  • STATISTICA Quality Control