Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Машиностроене

STATISTICA намира приложени в целия процес от производство на машини и оборудване до последващата поддръжка и сервиз:

Производство / Six Sigma

STATISTICA предоставя интегрирана платформа за контрол на качеството и Six Sigma в машиностроенето. STATISTICA се използва от най-големите глобални производител както в пълната й конфигурация- Web-based monitoring of Quality Control , така и като система с чисто стандартни статистически техники за контрол на процесите.


Гаранционен и извън гаранционен анализ

Като допълнителна услуга, обикновено машиностроителните компании предоставят базов и разширен гаранционен срок на своите клиенти. Срока на гаранцията и асоцииращите се с това разходи за всеки продукт са важна част за всеки клиент и производител.

От гледна точка на подобряване на качеството на продуктите и перспективите за подобряване на процеса по ремонт е важно да бъдат определени най-често срещаните ремонти по продукти, факторите които допринасят за даден отказ, както и връзката между отказите. Например: ако сервизния техник установи, че водната помпа трябва да бъде сменена, то на база анализ на исторически натрупани данни може да се смени и друг компонент, за който вероятността скоро да откаже е достатъчно голяма.

STATISTICA's data mining и text mining алгоритми са важни компоненти в поставянето на гаранционните параметри и определянето на правила за намаляване на гаранционните разходи.

Отдалечен контрол и наблюдения

Като услуга с добавена стойност, организациите са способни да предложат и отдалечено наблюдение и  поддръжка. Чрез дистанционно предаване на данни, се записва в специализирани бази данни информация за състоянието на различни параметри за дадено оборудване. STATISTICA се интегрирана с тези бази данни и наблюдава в реално време състоянието на оборудването при клиента.

Например, STATISTICA включва прогнозиращи модели за наблюдение на налягането на масло, RPMs, налягане на вода и разнообразни други параметри. STATISTICA предоставя автоматизирано известяване и отчетност в реално време, когато на база на последно постъпили данни се прогнозира потенциален проблем или отказ за част от оборудването. Производителя алармира клиента проактивно преди проблема, и решението е взето: дали сервизен техник ще бъде изпратен за настройка и превенция на мишината.

Анализ на продажбите / CRM

Клиентите на StatSoft в машиностроенето използват широка база от аналитични техники с цел определяне на трендове в продажбите по региони. Това води до selling и up-selling препоръки базирани на това какво индивидуалния клиент купува , притежава, бизнесът и регионът в който е.