Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Општ преглед на производите STATISTICA


Водечка линија производи на „СтатСофт” е пакетот со аналитички софтверски производи и решенија STATISTICA. STATISTICA го нуди најисцрпниот избор од постапки за анализа на податоци, управување со нив, визуелизација на податоци и извлекување на податоци. Неговиот арсенал го вклучува најопширен избор на техники за прогностичко моделирање, групирање, класификација и истражувачки методи во една софтверска платформа.

STATISTICA е испробана и надежна аналитичка платформа со историјат повеќе од две децении во обезбедување на успешни бизнис резултати за нашите клиенти, глобална база на корисници со повеќе од 1 милион корисници.

Производите STATISTICA се нудат во шест основни категории линии на производи:
  • Ентерпрајз (Претпријатие): Производи STATISTICA наменети за користење од голем број корисници или од цела организација преку една платформа, вклучително користење на STATISTICA преку архитектури со „тенки“ клиенти (интернет браузери) и пристап преку Глобалната мрежа (WAN).

  • Интернет базирани аналитички апликации: Производи STATISTICA разместени во димензионирана интернет базирана архитектура за персонализирани и готови за користење интернет базирани аналитички апликации.

  • Софтвер за извлекување на податоци (Data Mining), извлекување на текст (Text Mining) и аналитички софтвер за прогнозирање: Најпотполен и ефективен систем од лесни за употреба инструменти за целиот процес на извлекување на податоци и текст ‒ од пристап кон бази на податоци до генерирање на финални извештаи.

  • Десктоп: Производи STATISTICA наменети за користење на одделни работни станици.

  • Решенија за поврзување и интегрирање на податоци: Конфигурациите кон извори на податоци во STATISTICA Ентерпрајз се дефинираат и управуваат централно, со помош на инструментите за управување STATISTICA Ентерпрајз Менаџер.

  • Пауер Сољушнс (Решенија за енергетиката): Пауер Сољушнс е комбинација од производи и консултирање. Овие решенија базирани на извлекување на податоци и анализи за прогнозирање предизвикуваат неодложно, знатно подобрување и се нудат по цена на еден мал дел од вредноста на соодветните хардверски подобрувања потребни за да се остварат слични, туку честопати не толку ефективни резултати.

STATISTICA и натаму се применува во бројни индустрии и подрачја, и то:
  • Научноистражувачка и развојна дејност, контрола на квалитетот и наблудување на процесите во хемиската/петрохемиската и фармацевтската индустрија, како и во производството на потрошувачки стоки

  • Апликации за анализа на гаранциските трошоци и далечинско наблудување во гарнката производство на тешки машини

  • Апликациите Шест сигма (Six Sigma) во сите индустрии, вклучително производство, здравство, како и анализа на бизнис процеси

  • Анализа на ризик, сегментација на клиенти, како и оценка и моделирање на кредитниот ризик во гранките на банкарството, финансиските услуги и осигурувањето

STATISTICA ја нуди комплетна лепеза на решенија и софтвер за извлекување на податоци, интернет базирани анализи, управување со податоци и визуелизација на податоци.>