Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  SloveniaSTATISTICA Decisioning Platform™

STATISTICA Desisioning Platform е софтуерна платформа, съчетаваща както предиктивни анализи, data mining и text mining техники, така и вашите бизнес правила за покриване на всички аспекти на оценяване и вземане на решения за настоящи и бъдещи клиенти. Чрез text mining можете автоматично да обработвате неструктуриран текст като бележки, доклади, потребителска обратна връзка, както и други документи. Интегрирайте вашите правила с прогнозни модели и ги превърнете в бизнес.


Мощна. Основаваща се на вашите правила. Предсказваща.

Наистина новаторското в STATISTICA Decisioning Platform е пълната интеграция на седемте ключови атрибути за ефективно използване на прогнозни анализи в една организация:

 1. 1.Правила за вземане на решения: - за управление и изпълнение на бизнес правила, основани на:

  бизнес контекст (например,. към кои клиенти да се насочите)

  разпоредби (например, дали даденото решение отговаря на нормативните разпоредби във вашата индустрия)

  тълкуване на прогнозни резултати на модел и какво да направите с тях (например, какво да се случи когато вероятността от измами надвишава 0,5 и датата на иницииране на полицата е по-малко от 6 месеца преди днешна дата)


 2. 2.Predictive Modeling - използването на исторически данни на вашата организация за да клъстеризирате, сегментирате, и прогнозирате ефективно, използвайки на най-новите техники в STATISTICA Data Miner

 3. 3. Model Management - ефективното внедряване, управление и мониторинг на модели за предсказване чрез STATISTICA Enterprise Server

 4. 4.Текст Mining - използването на неструктурирани данни, комбинирани с числови данни

 5. 5. Партидно и реално времево оценяване: използването на прогнозни модели или в партиден режим (например, върху data mart или data warehouse) или чрез приложения за оценки в реално време (като онлайн заявки за кредитни оценки), като се използват мащабируеми Web Services-базиран STATISTICA Live Score

 6. 6. Отворена архитектура и автоматизация - гъвкавостта за да се интегрира със съществуващите системи, които използват индустриални стандарти (например, OLE DB, ODBC и т.н.), а както и STATISTICA Application Programming Interface (API)за автоматизация и разширение на платформата

 7. 7. Визуализация на данни - разберете резултатите на прогнозните модели чрез лесен графичен мониторинг