Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

STATISTICA Desktop Продукти

 

Продуктовата линия STATISTICA Desktop е предназначена за единични работни станции. Електронните таблици, конфигурацията и всички макроси на STATISTICA се съхраняват на локалната работна станция като независимо приложение. STATISTICA Desktop предоставя гъвкави лицензи, позволяващи Ви да изберете онези аналитични способности на STATISTICА, които отговарят на Вашите нужди.


Освен обичайните статистически, графични и аналитични процедури за управление на данни, STATISTICA съдържа също така и лесни за разбиране и употреба специфични приложения за събиране на данни, бизнес и социални науки, биомедицински изследвания, инженерни анализи. Всички аналитични инструменти предложени в продуктовата линия STATISTICA са на ваше разположение като част от един цялостен софтуерен пакет.

Уникални предимства

Някои от уникалните предимства на софтуерния продукт STATISTICA включват:

 • широк избор и яснота на прилагане на аналитични процедури;
 • безпрецедентен подбор, качество и настройки на графиките, интегрирани незабележимо спрямо изчислителните процедури;
 • широк избор от модерни софтуерни технологии, които практически са с неограничени възможности и производителност (скорост, време за отговор);
 • ефикасен и ориентиран към потребителите графичен интерфейс;
 • напълно интегриран, промишлен стандарт за автоматизация - STATISTICA Visual Basic;

STATISTICA Base

 • Descriptive Statistics, Breakdowns, and Exploratory Data Analysis
 • Correlations
 • Interactive Probability Calculator
 • T-Tests (and other tests of group differences)
 • Frequency Tables, Crosstabulation Tables, Stub-and-Banner Tables, Multiple Response Analysis
 • Multiple Regression Methods
 • Nonparametric Statistics
 • Distribution Fitting
 • Enhanced graphics technology
 • Powerful query tools
 • Flexible data management
 • ANOVA [supports 4 between factors and 1 within (repeated measure) factor]
 • STATISTICA Visual Basic Language, and more.

STATISTICA Advanced

Advanced Linear/Nonlinear Models

 • Distribution and Simulation
 • Variance Components and Mixed Model ANOVA/ANCOVA
 • Survival/Failure Time Analysis
 • Cox Proportional Hazard Model
 • General Nonlinear Estimation (and Quick Logit/Probit Regression)
 • Log-Linear Analysis of Frequency Tables
 • Time Series Analysis/Forecasting
 • Structural Equation Modeling/Path Analysis (SEPATH)
 • General Linear Models (GLM)
 • General Regression Models (GRM)
 • Generalized Linear Models (GLZ)
 • General Partial Least Squares Models (PLS)

Multivariate Exploratory Techniques

 • Cluster Analysis Techniques
 • Factor Analysis
 • Principal Components and Classification Analysis
 • Canonical Correlation Analysis
 • Reliability/Item Analysis
 • Classification Trees
 • Correspondence Analysis
 • Multidimensional Scaling
 • Discriminant Analysis
 • General Discriminant Analysis Models

STATISTICA Power Analysis Tools