Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

Маркетинг

 

В маркетинга  STATISTICA Data Miner  се използва за:

  • Профилиране на клиенти

  • Cross-selling и up-selling

  • Изграждане на стратегии за ефективни маркетингови кампании

  • Поддържане на оптимален инвентар

Най-добрите компании винаги са се фокусирали върху желанията на клиента. С навлизането на СRM технологиите все по-лесно става откриването на това, какво, кога, как и защо точно иска клинета?


Данните събиран
и относно клиенитските предпочитания може да се използват във всички аспекти, като разработване на рекламни кампании, првиличане на нови клиенти, оптимизация на складови пространства и подребда на стоки. С използването изчерпателен набор от data mining средва, заложени в STATISTICA Data Miner, маркетинг отдела в една компания може да превърне предишни неизползвани данни в стойностна и използваема информация.

STATISTICA Data Miner помага за откриване на:

  • Клиенти, които отговарят на нови продукти

  • Клиенти, които откликват на отстъпки

  • Клиенти, които купува в специфични продуктови категории

  • Най-лоялните клиенти

  • Географски и други различия

  • Възвращаемост на инвестициите от маркетингови кампании

Така например Drill Down анализи помагат при преглед на видовете покупки, които правят клиентите според демографските им характеристики; при изследване на ефективността на магазини по обособени групи; при анализ на клиентите „отворени” към нови продукти на база пазарна сегментация на предишна клиентска база данни.

STATISTICA Data Miner's General Forecaster, STATISTICA Data Miner's Regression Modeling, C&RT, CHAID се използват при прогнозиране на клиентското поведение , очаквания за поръчки на продукти , услуги, оценка на нуждите от работна сила, много ефективен контрол на инвентара.

Какъв е най-вероятният следващ продукт или услуга, която клиентът ще закупи? Дали това са отделни групи или сегменти от клиенти с различни предпочитания и вкусове? Как клиентите оценяват и сравняват вашите продукти на пазара? Трябва ли продуктите да се предлагат в пакет?

Отговори на тези въпроси може да получите чрез силата на клъстеризацията предоставяща техники за изследване на пазарна сегментация, разбиране за продукта и сравнителен анализ на конкурентни продукти.

Бъдете по-убедени и по-сигурни във възвращаемостта на вашите инвестиции и постигане на вашите стратегически очаквания и цели, чрез използването на STATISTICA Data Miner.