Data Analytics / Data Mining / Quality Control / Business Intelligence / Web-based analytics

Bulgarian  English  Romanian  Greek  Turkey  Serbia  Croatia  Macedonia  Slovenia

 

Data Mining софтуер и решения за прогнозиране

Пакетът STATISTICA Data Miner предлага най-обширният избор от техники, модели за прогнози и алгоритми в едно софтуерно решение. Всеки от продуктите в пакета предлага лесен и интуитивен за ползване потребителски интерфейс. STATISTICA Data Mining включва селекция от автоматизирани и готови за ползване data mining решения за широк кръг бизнес приложения. В същото време отворената архитектура на STATISTICA позволява надстройки според желанието на клиента и е готова да посрещне и най-специфичните нужди .

Уникални черти:

 • Обширност: STATISTICA увеличава вашите шансове за намиране на решение с повече от над 11,000 вградени аналитични и графични функции измежду които:
 • Support Vector Machines
 • EM and k-Means Clustering
 • Classification & Regression Trees
 • Generalized Additive Models
 • Independent Component Analysis
 • Stochastic Gradient Boosted Trees
 • Ensembles of Neural Networks
 • Automatic Feature Selection
 • MARSplines
 • CHAID Trees
 • Nearest Neighbor Methods
 • Association Rules
 • Random Forests
 • Производителност и Технология - STATISTICA включва високо оптимизирани и прецизни алгоритми, истинскa многонишкова клиент-сървър архитектура, позволяваща моментно обработване на отдалечени бази от данни, с пълни Уеб възможности, както и ненадмината мащабируемост при бази от данни в диапазон от терабайти. За повече информация относно способностите за обработване на STATISTICA Data Miner вижте Сравнителни тестове на производителността при използването на голям набор от данни.
 • Съвместимост и Отворена Архитектура - STATISTICA поддържа стандартни файлови формати за данни както и ODBC, OLE DB и SQL; цялата функционалност е достъпна през COM ( и SOAP за Клиент-Сървър версията), съчетана с лесно добавяне на нови процедури.
 • Способност за настройване - STATISTICA се интегрира незабележимо във вашата съществуваща архитектура; лесно настройване  на всички анализи и интерфейси се постига чрез традиционни drag-and-drop методи или чрез Visual Basic, когато са необходими допълнителни инструменти или приложения, нетипични за STATISTICA
 • Пълна Уеб Интеграция и пълна независимост чрез STATISTICA Enterprise - STATISTICA е единствената напълно Уеб достъпна система за анализ и извличане на данни; цялата функционалност е достъпна през стандартен Уеб браузър независимо от местоположението; хиляди потребители могат да използват системата в един и същи момент от време; резултати от анализите могат да бъдат разпределяни интерактивно на оторизирани потребители през обезопасени Interactive Knowledge Portals;

 • Ненадмината леснота на употреба - STATISTICA Data Miner предлага най-съвременните методи за анализ чрез прост и елегантен потребителски интерфейс; висококачествен графичен изглед на данните е постижим с няколко натискания с „мишката”, а извънредно големи файлове с данни могат да бъдат ефикасно анализирани дори и на преносим компютър.